Skogsby Montage AB

Välkommen

Skogsby Montage erbjuder det mesta inom verkstadsindustri, främst gentemot företagskunder. Skogsby Montage arbetar i hela Sverige, men också i andra nordiska länder. Skogsby Montage erbjuder kundanpassade lösningar inom verkstadstillverkning såsom plåtbearbetning, svetsning, svarvning, industriservice och legoarbete. Hos Skogsby Montage finns stor kompetens och lång erfarenhet.

Vi är certifierade enligt standarden EN 1090-1:2009 +A1:2011 som omfattar konstruktion och tillverkning av bärverksdelar i stål. 

Ledningssystem uppfyller kraven i ISO 3834-2:2005 och omfattar konstruktion, tillverkning och montage av bärande stålkomponenter.